Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Club> Informace pro členy>Pozvánka na členskou schůzi 2020

Pozvánka na členskou schůzi 2020

ČLENSKÁ SCHŮZE 2020

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:      sobota 15.2.2020v 10.00 hod.

Místo:        Grandhotel Pupp – La Belle Epoque

 

Program:  

1)                Zahájení

2)                Volba orgánů členské schůze

3)                Činnost klubu 2019 (činnost Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)

4)                Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2019

5)                Rozpočet roku 2020

6)                Úprava vstupních podmínek a klubových poplatků

7)                Úprava stanov – převoditelnost členství

8)                Návrh vyloučení členů z GCKV

9)                Závěr

 

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: kryslova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí, nebudou do programu schůze zařazeny.

© Golfresort