Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
Club Činnost Ladie´s ClubInformace pro členky Ladieś teamu - 2020

Informace pro členky Ladieś teamu - 2020

Informace pro členky Ladie‘s teamu GCKV na rok 2020

1. V letošní sezóně 2020 se bude konat 14 turnajů, termíny budou zveřejněny na webu GCKV a na nástěnce před vstupem do klubovny.

2. Výše vkladu do turnaje 50 Kč zůstává stejná, změní se pouze způsob úhrady.
Prosíme o zaplacení 10 turnajů předem, tedy 500 Kč na prvním turnaji nebo v recepci klubu.

3. Způsob sestavování flightů se nemění, bude se střídat losování, hra podle hcp a vlastního výběru.
4. Hodnocení proběhne na závěr sezóny, o umístění rozhodne součet 3 nejlepších výsledků ze všech odehraných turnajů.
5. 25. 4. 2020 se bude konat golfový turnaj k 20. výročí založení Ladie‘s teamu GCKV, kterého se zúčastní hráčky spřátelených Ladie’s teamů GC Františkovy Lázně, Mariánské Lázně a Cihelny.
6. Společný golfový výlet se uskuteční zřejmě v termínu 17. 8. – 19. 8. 2020. Bližší informace poskytneme v průběhu sezóny. Podmínkou pro účast je uhrazený roční příspěvek na Ladie‘s turnaje.
7. Pro členky Ladie‘s teamu bude na konci sezóny připravena tradiční slavnostní večeře s vyhlášením výsledků turnajů Ladie‘s.

8. Každá členka Ladie‘s teamu má možnost pozvat jednou ročně jednoho hosta za účelem propagace golfového hřiště. Tento host smí být pozván pouze jednou.

9. Podmínky pro vstup nových členek do Ladie‘s teamu:
a) Uhrazení jednorázového poplatku za vstup do Ladie’s teamu 500 Kč
b) Minimální hrací hcp 36
c) Doporučení dvou stávajících členek Ladies teamu

Za organizační výbor Ladies teamu GCKV
Irena Jiříková
Vlasta Peterková
Alena Macháčková

 

© Golfresort 2021