Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
Club Předsedové a prezidenti GCKVPředsedové a prezidenti GCKV od r. 1904

Předsedové a prezidenti GCKV od r. 1904

Golfový Club Karlovy Vary
I.S.C.C. - Internationalen Sport Club Carlsbad - golfová sekce


Na základě iniciativy pana Jaroslava Peterky, který se rozhodl zmapovat historii prezidentů a

předsedů karlovarského golfového klubu od jeho počátků a oslovil v této věci historika, pana

Lukáše Svobodu, aby mu by1 v této nelehké práci nápomocen, se podařilo všechny

reprezentanty klubu od jeho vzniku, přes jeho vývoj, kterým prošel, až do dnešních dnů

zmapovat.

Předsedové a prezidenti:

1904-1907   Friedrich Schuman-Leclerq (I.S.C.C. – golfová sekce)

1907-1908   Hugo Moser (I.S.C.C. – golfová sekce)

1908-1910   Gustav Töpfer (I.S.C.C. – golfová sekce)

1910-1913    William Lowrie (I.S.C.C. – golfová sekce)


1904-1925  1. světová válka – hřiště mimo provoz, club nebyl činný


1925-1931
Carl Becher (I.S.C.C. – golfová sekce)

1931-1938 Arthur Ruff (I.S.C.C. – golfová sekce)

1938-1939  Rudolf MülIer (I.S.C.C. – golfová sekce)1990


1939-1949
  2. světová válka – hřiště mimo provoz, club nebyl činný


1949-1958
  Otakar Řezáč
(TJ Sokol)

1953-1956  Otakar Řezáč (DSO Slovan),       1954-1959    František Müller (TJ Blaník Jáchymovské doly)

1956-1958  Otakar Řezáč (TSO Slovan)

1958-1960  Václav Soukal (TJ Slovan)

1961-1964  Jaroslav Dvořák (TJ Slovan)

1964-1968  Miroslav Chlapec (TJ Slovan)

1969-1970  Dalibor Procházka (TJ Slovan)          1969-1972      Bedřich Waldert (TJ Start)

1971-1974  Jiří Brož (TJ Slovan)                           1973-1974      Jaroslav Hanek (TJ Start)

1975-1983  Miroslav Zach (TJ Slovan)                 1974-1982      Josef Bachtík (Tj Start)

1984-1989  Oldřich Raisl (TJ Slovan)                   1983 – 1989    Edgar Petr Štebel (TJ Start)

1990-1990  Alexandr Kocián (GCKV)

1991-1992  Jaroslav Hanek (GCKV)

1993-1994  Jaroslav Peterka (GCKV)

1995-1995  Karel Collino (GCKV)

1996-1999  Petr Voráček (GCKV)

Od 2000     Vlastimil Argman (GCKV)

 

Zkratky:

DSO - Dobrovolná sportovní organizace Slovan
TSO – Tělovýchovná sportovní organizace Slovan

 

Golfový Club Karlovy Vary- Předsedové  a prezidenti
Použitá literatura a zdroje k tématu:

J. Dundr:Golfové hřiště v Karlových Varech od roku 1904 do roku 1990,1991, rukopis
0. Řezáč, V. Mikuta: 70 let karlovarského golfu,
0. Řezáč, V. Mikuta: Dějiny karlovarského golfu od roku 1904 - 1974,
0. Řezáč, V. Mikuta: Golfový oddíl TJ Slovan, Karlovy Vary 1974
K. Nejdl: Golf v Karlových Varech, Rudé Právo - Karlovy Vary 1974
Vl. Podracký,  L. Svoboda: Green Story, SD a M Horní Slavkov, Plzeň 2008
J. C. Novák, P. Sedlák, L. Svoboda:(československá) Golfová Hřiště, Golf Club Praha, Praha 2013

P. Sedlák:   soukromý archiv
E.Stebel:    soukromý archiv
J.Peterka:   soukromý archiv
J.Hanek:     soukromý archiv
0.Raisl:       soukromý archiv
K. Mařík:   kronika CGKV

Bericht über das II. Vereinsjahr des Internationalen Sport-Club ublsbad 1906
Bericht über das III. Vereinsjahr des Internationalen Sport-Club Karlsbad 1907
Bericht über das IV. Vereinsjahr des Inteanationalen Sport-Club Karlsbad 1908
Bericht über das V. Vereinsjahr des Inteanationalen Sport-Club Karlsbad 1909
Bericht über das VI. Vereinsjahr des Inteanationalen Sport-Club Karlsbad 1910
Bericht über das VII. Vereinsjahr des Inteanationalen Sport-Club Karlsbad 1911
Bericht über das VIII. Vereinsjahr des Inteanationalen Sport-Club Karlsbad 1912

Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1977
Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1982
Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1984
Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1985
Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1986
Tělovýchovná jednota Start Karlovy Vary, ročenka 1988

 

 

© Golfresort 2021