Rezervace Tee Time
Golfresort - Championship Golf Course
> Club> Členství>Vstupní poplatky a podmínky členství v Golf Clubu Karlovy Vary

Vstupní poplatky a podmínky členství v Golf Clubu Karlovy Vary

Vstupní podmínky

Vstupní poplatky  

Řádný člen (od 18 let) 170.000,- Kč
Řádný člen (od 18 let) na doporučení stávajícího člena GCKV    100.000,-Kč
Manžel, manželka řádného člena 80.000,- Kč
Rodinné členství / 2 + děti / 250.000,- Kč
Dočasné členství mládeže do 18 let      10.000,- Kč
Roční členství 25.000,-Kč

Podmínky dočasné členství mládeže  

 1. Vstup za podmínek juniorského členství bude možné do 18 let Celková částka za Juniorské členství je 80.000,-Kč, přičemž při vstupu zaplatí člen 10.000,-Kč.
 2. Zvýhodněné podmínky „Juniorského členství“ se budou vztahovat pouze na členy, kteří budou hradit minimálně základní tréninkový program GCKV (5000,-Kč/rok) a to do svých 18 let (není povinnost tréninky navštěvovat). Tento poplatek se členovi bude každoročně započítávat do celkové částky vstupního poplatku.
 3. Mimo tyto tréninky může člen trénovat soukromě u jiného trenéra a i přesto může, pokud splní nominační podmínky, reprezentovat GCKV.
 4. Při dovršení 18 let je člen povinen zaplatit doplatek do částky 80.000,-Kč. Po zaplacení doplatku se člen stává řádným členem GCKV. Pokud doplatek nezaplatí, zaniká jeho členství v GCKV.
 5. Do celkové částky vstupu do GCKV se započítává pouze základní poplatek za tréninky a to 5000,-Kč/rok.
 6. Nominovaní hráči do extraligového teamu jsou zbaveni v daný rok platit poplatky za tréninky (8 kluků, 5 dívek). V tomto případě se členovi bude do celkového vstupního poplatku částka 5000,-Kč započítávat.
 7. Juniorské členství je pouze pro členy s domovským členstvím v GCKV.V případě, že člen v době do svých 18 let bude reprezentovat jiný klub (změní domovské členství) ztrácí výhodu juniorského členství. Pokud bude chtít tento člen i nadále být členem GCKV musí neprodleně po změně domovského členství doplatit částku do 170.000,-Kč.
 8. Člen může požádat výbor o povolení hostování v jiném klubu, pokud tuto žádost výbor odsouhlasí, neztrácí člen výhody dočasného členství.

Tyto podmínky jsou platné pro nové členy. Pro členy, kteří vstoupili do GCKV za stávajících podmínek platí podmínky dočasného členství. Možnost vstupu do GCKV za podmínek Dočasného členství se od 1. ledna 2010 ruší a nahrazují je podmínky Juniorského členství.  

Členství pro děti do 11 let
Žáci do 11 let mohou za poplatek 5.000,- Kč pravidelně trénovat v žákovské skupině a po uplynutí sezóny se rozhodnout, zda mají zájem o golf a stanou se členy Golf Clubu Karlovy Vary.
V případě kladného rozhodnutí zaplatí na začátku další sezóny 10.000,- Kč a budou dále vedeni jako dočasní členové.

Možnost splátkového kalendáře
Vstupní poplatek za řádného člena lze rozdělit do tříletých splátek. V tomto případě uzavře nový člen klubu s Golf Clubem Karlovy Vary splátkový kalendář.

Rodinné členství
Rodinné členství zahrnuje i vstupní poplatek za děti, pouze v případě, že vstupují do klubu současně s rodiči. Při pozdějším přihlášení dětí do klubu se na ně vztahuje dočasné členství viz bod č. 2.

Roční členství
Nově lze v GCKV získat Roční členství za těchto podmínek:

Poplatek: 25.000,-Kč/rok
Možnost hry na hřišti v Karlových Varech.
Možnost účasti na klubových turnajích.
Na Roční členství se nevztahuje reciproční dohoda s RGCML.

V případě zájmu o následné zakoupení Řádného členství se částka za poplatek Ročního členství započítá do vstupního poplatku.
Do řádného členství se započítávají pouze Roční členství, která byla zakoupena po sobě jdoucích letech.
Konečná částka vstupního poplatku je pro tyto členy stanovena na 100.000,-Kč.

 

Mezi hlavní povinnosti člena klubu patří zejména  

 • zaplacení řádného ročního poplatku
 • informovat o případné změně jména, kontaktní adresy či telefonního čísla
 • zúčastnit se členské schůze, která se koná jednou ročně a je svolávána písemně presidentem klubu
 • přispívat k dobrému jménu klubu, dodržovat golfovou etiku a pravidla Fair play

Každý člen bere na vědomí, že klubová karta na příslušný rok mu bude vydána vždy po zaplacení roční splátky tak, jak bude uvedeno v dohodě o splátkovém kalendáři.

 

Roční poplatky (klubové poplatky a roční GF)

 A) Klubové roční poplatky

Dospělí 4.000,- Kč
Mládež do 18 let či studující do 26 let         1.500,- Kč
Důchodci 1.500,- Kč
Členové nad 70 let 300,-Kč
Členové v roce vstupu zdarma

Formy úhrady 

 1. hotově v recepci golfového hřiště
 2. převodem na účet GOLF CLUBU
  č.: 2102312530/2700, jako variabilní symbol uvádějte Vaše registrační číslo člena GCKV 

Platba členského poplatku je povinná!

 

B) Roční Green Fee

Členové klubu mají možnost, po uhrazení paušálního ročního poplatku, hrát na golfovém hřišti v Karlových Varech za těchto podmínek:

 A) Kategorie roční greenfee do 40 odehraných kol

Dospělí 16.000,- Kč
Důchodci, junioři a studenti 8.000,- Kč
Junioři navštěvující TCM GCKV 4.000,- Kč
Čestní členové, důchodci nad 75 let, VIP       bez poplatku
Noví členové - v roce vstupu do klubu bez poplatku

Možnost využít 40 kol od května do září (do tohoto limitu se nepočítají golfové turnaje a kola odehraná v měsíci duben a říjen a hra po 18.00 hodině).

B) Kategorie ročního greenfee bez omezení kol 

Dospělí 20.000,- Kč
Důchodci, junioři a studenti 10.000,- Kč
Čestní členové, důchodci nad 75 let, VIP       bez poplatku
Noví členové - v roce vstupu do klubu bez poplatku

Tento poplatek není povinný a závisí na rozhodnutí člena klubu a na jeho vlastním uvážení zda využije hry na golfovém hřišti. V případě, že se rozhodne uhradit roční GF je nutné, aby částku uhradil do 30.4. daného roku. Po tomto termínu zaniká členovi GCKV nárok na zvýhodněné GF pro daný rok.

Členové GCKV mají možnost, po uhrazení ročního GF, hrát zdarma na hřišti v Mariánských Lázních.

Formy úhrady

 • hotově v recepci golfového hřiště
 • převodem na účet GOLF RESORTU č.: 2102312522/2700, jako variabilní symbol uvádějte Vaše registrační číslo člena GCKV 

 

© Golfresort