Tee-time Reservation
Golfresort - Championship Golf Course
> Club> Information for members>Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

POZVÁNKA NA ČLENSKOU SCHŮZI

Prezident Golf Clubu Karlovy Vary svolává Členskou schůzi GCKV.

Datum:            sobota 12.4.2014  v 11.00 hod.
Místo:            Grandhotel Pupp – hlavní sál

Program:        

1)      Zahájení
2)      Volba orgánů členské schůze
3)      Schválení roční účetní závěrky sdružení za rok 2013
4)      Rozpočet roku 2014
5)      Činnost klubu 2013 (činnost výboru, Ladies, Senioři, reprezentace GCKV)
6)      Volba členů výboru GCKV pro období 2014-2016
7)      Návrh vyloučení členů z GCKV
8)      Diskuse
9)      Závěr

Prosíme všechny členy GCKV, aby v případě závažných připomínek k činnosti klubu a jejich návrhů na projednání na členské schůzi, zaslaly tyto nejpozději 1 týden před konáním členské schůze na adresu klubu či emailovou adresu: Hlouskova@golfresort.cz, tak aby mohly být Vaše případné návrhy začleněny do programu schůze. Podněty, které nebudou předloženy před schůzí nebudou do programu schůze zařazeny.

© Golfresort